Home

Welkom op de website van stichting “Vrienden van de Heilige Antonius Abt”, te Loenen. 

De stichting is in 2009 opgericht en is bedoelt om verbeterprojecten en het onderhoud van de kerk, het parochiehuis en kerkhof financieel te ondersteunen. Projecten die de afgelopen jaren financieel zijn gesteund door de stichting zijn o.a. :

 • Het bouwen van een nieuwe schuur voor opslag van gereedschap en hulpmiddelen t.b.v. het kerkhof. (2009)
 • Renovatie en herstel van het interieur van de kerk. (2009)
 • Het aanschaffen van een schrobmachine voor in de kerk. (2011).
 • Het kopen en installeren van kerk-TV zodat mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen toch de kerkvieringen thuis mee kunnen maken. (2012)
 • Het restaureren van het hekwerk aan de wegzijde van de kerk. (2012)
 • Het vervangen van de keuken in het parochiehuis. (2012)
 • Herstel van de bestrating i.v.m. de plaatsing van een nieuw hek. (2015-2016)
 • Bijdrage voor aanpassingen in de Mariakapel. (2017)
 • Aanschaf van 2 AED’s voor in de kerk en het parochiehuis. (2017)
 • Cursus AED. (2017 en 2020).
 • Aanbrengen van verlichting om de kerk s’ nachts aan de buitenkant in het licht te zetten. (2018)
 • Renovatie van de kroonluchters in de kerk en het aanbrengen van led-verlichting. (2019)
 • Aankoop van 3 beelden voor het completeren van de kerstbeeldengroep (3 Koningen). (2020)
 • Vernieuwing dakbedekking van het parochiehuis. (2021)
 • Aanleg van borders en straatwerk bij de kerk en parochiehuis. (2022)
 • Aanschaf van mobiele ledverlichting voor op het kerkhof (2023)

Om ook in de toekomst ondersteuning te kunnen blijven geven zijn we afhankelijk van financiële giften.

Ons bankrekeningnummer vindt u op deze website onder tab “Donateur worden”.

Ook kunt u donateur worden door het daarvoor bestemde formulier in te vullen.  

De stichting wordt bestuurd door de volgende drie bestuursleden:

 • H.J.W. Mulder, voorzitter
 • A.M.A.M. Streppel, secretaris
 • G.H.J. Klomp, penningmeester

Historie

Na de reformatie kreeg de commissie, die ingesteld was om de bouw van de katholieke kerk in Loenen voor te bereiden, op 13 februari 1846 toestemming van Koning Willem II om met de bouw te beginnen. De koning gaf een subsidie van 6.000 gulden op voorwaarde, dat de kerk door Waterstaat gebouwd zou worden. De totale kosten van de Kerk bedroegen fl. 13.332.–. De familie Hackfort (Kasteel ter Horst) schonk een nieuw gebouwde pastorie alsmede de grond voor kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarde, dat zij de twee eerste banken van de nieuwe kerk tot hun beschikking zouden krijgen en dat zij het recht zouden krijgen om op het kerkhof een eigen familiegrafkelder te maken. De “Horstenbanken” staan nog in de kerk. Op de deurtjes staan de wapens van de familie Hackfort en van de familie Van Wijnbergen. Op 8 september 1849 werd de nieuwe kerk ingewijd. Veel van de (barokke) inventaris kwam uit de kapel van Kasteel ter Horst, zoals de misgewaden, kelk en monstrans met het wapen van de Hackforts, altaarbenodigdheden, het orgel en het doopvont. In 1864 werd uit een legaat van de freule van Hackfort tot ter Horst het kosterhuis gebouwd achter de kerk. In 1927 bleek, dat de kerk te klein was voor het groeiend aantal parochianen, waardoor de kerk werd vergroot met twee zijbeuken. (Bron: www.reliwiki)

Bron: Diana Nieuwold