Doelstelling

De stichting is opgericht met als doel financiĆ«le middelen  te verkrijgen voor:

  • ondersteuning bij herstel, onderhoud en instandhouding van deze kerk t.b.v. de rooms-katholieke erediensten;
  • ondersteuning en instandhouding van het parochiehuis en aangrenzend kerkhof;
  • instandhouding van de kerk en kerkhof vanwege hun cultuurhistorische waarde.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van de oud ijzer ophaal actie;
  • het aantrekken van donateurs;
  • vrijwillige bijdragen van sympathisanten;
  • alsmede alle andere wettige vormen van fondsenwerving.

De H. Antonius Abt kerk maakt deel uit van de Sint Franciscus parochie.