Donateur worden?

Wilt u ook helpen om onze mooie kerk, kerkhof en parochiehuis in stand te houden dan is er de mogelijkheid om donateur te worden. Neem hiervoor even contact op met het parochiesecretariaat, donderdags tussen 10.00 en 12.00 uur, of vul onderstaand formulier in en stuur dit naar het secretariaat, adres: Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen.

Telefoon: 055-5051263
E-mail: loenen-eerbeek@franciscus.com

Wilt u een bijdrage geven dan kunt u dit storten op ons IBAN rekeningnummer NL47 RABO 0170 516 091  van de “Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt” onder vermelding van “donatie aan de stichting”.

Donateursformulier

Ik word donateur van de stichting om zo bij te dragen aan de instandhouding en het onderhoud van de Heilige Antonius Abt kerk, kerkhof en parochiehuis te Loenen.

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Ik machtig u om jaarlijks bovenstaande donatie af te schrijven van mijn rekening ten gunste van de IBAN rekeningnummer van de stichting NL47 RABO 0170 516 091. (Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig en schriftelijk te worden gericht aan het locatiesecretariaat op onderstaand adres, of via de website.)